Bestuur & Beleid

Rentmeesterschap als sleutelwoord

Als bestuurder en toezichthouder sta je doorgaans wat verder van de praktijk. Dat maakt het soms lastig om te weten wat ‘het goede’ is om te doen voor de school of organisatie. Het is dan belangrijk dat je als organisatie bewust bent van de waarden die je voorstaat. Als je inzet als bestuurder en toezichthouder in lijn is met je waarden, dan geeft dat voldoening en blijft de organisatie op koers.

Het is evenwel niet altijd gemakkelijk om die waardengerichtheid door te vertalen in praktisch beleid dat de gewenste resultaten en opbrengsten oplevert. En hoe zorg je ervoor dat je op koers blijft, zonder je te veel te verliezen in de details en de uitvoering? Meetbare cijfers en kengetallen bieden inzicht, maar mogen geen doel op zich worden. Hoe maak je het meetbare merkbaar en andersom?

Het is van fundamenteel belang om als bestuur en toezicht helder te hebben waarvoor we bestaan. Wie zijn de ‘eigenaren’ van onze school? Niet zozeer in juridische zin, maar het morele eigenaarschap. Aan wie ben je verantwoording schuldig? De keten van verantwoordelijkheid begint op de werkvloer, waar de waarden in praktijk gebracht worden en eindigt bij de ‘eigenaren’. In het geval van de school is de overheid deels juridisch eigenaar; de oudergemeenschap zijn de morele eigenaren. 

In deze dynamiek wil Viatora structuur aanbrengen en helderheid bieden. Dat kan door kaders op te stellen en de werkwijze van kwaliteitszorg te stroomlijnen. Inzet van instrumenten die inzicht bieden hoort daarbij, maar zijn nooit meer dan een gereedschap. Steeds houden we de focus op de waarden van de organisatie vanuit een gezond rentmeesterschap richting de ‘eigenaren’.

Voor de reformatorische SBO-scholen wordt dit in praktijk gebracht als vaste beleidsmedewerker sinds 1 september 2020. Wilt u ook profiteren van de expertise van een onafhankelijke bestuursadviseur, neem dan contact op via het contactformulier of bel gewoon even.