Onderwijs Organiseren

Schoolontwikkeling die kinderen laat groeien

Elk kind leert in de context van een gemeenschap. En ieder kind komt tot bloei als er aandacht is voor de individuele behoeften. Hoe kunnen we kinderen in een complexe organisatie die persoonlijke aandacht en ondersteuning geven? Welke aanpassingen vraagt dat van onze werkwijze? Of moeten we het systeem veranderen? Viatora ondersteunt uw proces van schoolontwikkeling.

Uw vraag kan zich toespitsen op het gebruik van didactische modellen bij Rekenen of Begrijpend Lezen, maar het kan ook gaan om de generieke toepassing van instructievaardigheden. Training van eigentijdse didactiek op de hoofdvakken combineren we met maatwerkbegeleiding in de klas of in de interne structuur. Het gaat erom dat de school sterker wordt in het onderwijsaanbod en dat betekent professionalisering van de man of vrouw voor de klas. Een training kan collectief als team gevolgd worden, maar ook individuele begeleiding van een leerkracht op een specifieke vraag is mogelijk.

Het didactisch aanbod staat nooit op zichzelf. In de begeleiding is er daarom ook aandacht voor het pedagogische groepsproces. Dat groepsdynamiek het leren beïnvloedt is een gegeven, maar aan welke knoppen moet je draaien om daar verandering in aan te brengen? In de begeleiding van deze processen werken we desgewenst samen met professionals van Grol Weerbaarheid. We leggen de verbinding met het instrument Zien! om inzicht te krijgen in de groepsdynamiek en wat de groep nodig heeft. 

Soms zijn de aanpassingen aan de werkwijze onvoldoende of hebben ze hun grens bereikt. Een teveel aan aanpassingen is een signaal dat het systeem aan de basis niet passend is. Dat vraagt om een grondige doordenking en een mogelijke metamorfose naar een ander onderwijsconcept. In dit proces staan we klaar om u van stap tot stap te begeleiden. Elke school is in zo’n ontwikkelingsproces uniek. We sluiten aan bij uw specifieke situatie en laten u groeien naar een volgende fase van meer passend onderwijs. 

Het proces van schoolontwikkeling is altijd maatwerk en afhankelijk van diverse factoren. Viatora werkt vanuit actuele onderwijskundige kennis en streeft naar samenhang van deelgebieden. Vanwege de omvang van de school of de duur van het traject kan inzet van derden nodig zijn. Vanuit een uitgebreid netwerk wordt samengewerkt met deskundige trainers op diverse deelgebieden.

Heeft u een vraag rondom schoolontwikkeling of interesse in een begeleidingsaanbod, neem dan contact op via het contactformulier of bel gewoon even.