Verbinding & Vertrouwen

Echt contact maken met PCM

Goed onderwijs staat of valt met de relatie met het kind. Als leerkracht wil je het kind laten floreren. Je wilt de irritaties, het lastige gedrag en de miscommunicatie die ons vaak in de weg staan overwinnen. Het mooie is: dat kan. We kunnen leren om menselijk gedrag te ontcijferen, elkaars taal te spreken en betere relaties op te bouwen. Door PCM in je leven te integreren kies je ervoor om het verschil te maken; voor jezelf en je omgeving. PCM is een middel om de kwaliteit van relaties te verbeteren door mensen te helpen wezenlijk te verbinden. Elke dag en elk moment. Op het werk en thuis. Omdat elk gesprek een verandering kan ontketenen.


In het onderwijs is er steeds meer bewustwording van het belang van goede communicatie. Viatora traint scholen in kennis en toepassing van het Process Communication Model®. Deze tool is een ontdekking van Taibi Kahler, een Amerikaanse psycholoog. Kahler ontdekte patronen in gedrag. Iedereen heeft voorkeur als het gaat over hóe we iets zeggen. Dit blijkt uit de taal die we gebruiken. Binnen PCM worden zes varianten onderscheiden. Iedereen heeft ze alle zes en iedereen heeft een voorkeur. Daarmee is PCM géén maniertje om mensen in te delen in hokjes of een vlugge typering of sticker aan mensen te geven. Het idee van PCM is juist om in het gesprek met de ander te ontdekken wat de ‘voorkeurstaal’ van de ander is. Als je dat weet, kun je daar op aansluiten en zo beter contact maken. Door rekening te houden met de voorkeur van de ander, voorkom je miscommunicatie. Miscommunicatie bij kinderen uit zich vaak in wat we ‘lastig gedrag’ noemen.
Uiteraard heeft een leerkracht ook zijn of haar voorkeur. In een PCM-training is er veel aandacht voor het ‘begrijpen’ van jezelf en je eigen voorkeurstaal. Als miscommunicatie een patroon wordt, gaan de betrokkenen stress ervaren. PCM is ook een verklarend model om het lastige gedrag als vorm van stress te herkennen. Door beter te worden in aangepaste communicatie kan veel probleemgedrag voorkomen worden.


Viatora begrijpt de vragen van christelijke scholen over de achtergrond van PCM. We hebben onze visie op bijvoorbeeld gehoorzaamheid en gezag en dat lijkt soms te schuren. Als gecertificeerd trainer garandeer ik de kwaliteit van het model. Tegelijk help ik scholen om het gebruik van PCM te spiegelen aan Bijbelse kaders. Zo vertalen praktische inzichten zich door in een verantwoorde toepassing van dit model. Alleen zo kunnen we PCM als gereedschap gebruiken. Niet omdat we denken dat de wereld maakbaar is, maar omdat we merken dat contacten tussen leerkracht en leerlingen verbeteren. In een gebroken wereld is het onze verantwoordelijkheid om te proberen elkaar écht te begrijpen en te bereiken. Dat is de waarde van goede communicatie en PCM helpt daarbij.


PCM kan worden aangeboden in een compacte workshop, een individuele coaching of een collectieve training voor jouw team of organisatie. Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek over jouw wensen en mijn mogelijkheden.