Korstiaan Karels

Korstiaan Karels werkt vanaf 2009 als onderwijsadviseur. De tien jaren daarvoor was hij leerkracht op een basisschool. Ervaring als o.a. leerkracht, begeleider en (pleeg)ouder, dragen eraan bij dat er veel begrip is voor complexe situaties. De begeleiding en advisering wordt gekenmerkt door realistische nuchterheid op een stevige basis van de universitaire opleiding Onderwijskunde (2012). Door het redactiewerk voor wij-leren.nl is Korstiaan volledig op de hoogte van de meest actuele onderwijskundige ontwikkelingen. Theoretische diepgang wordt voortdurend gespiegeld aan de praktijk. Dit levert bruikbare adviezen op in de begeleiding van scholen en leerkrachten. Beleidsadvisering aan schoolbesturen wordt getoetst aan de werkelijkheid in een bestuursfunctie als DB-lid van een schoolbestuur voor funderend onderwijs.