Korstiaan Karels

Korstiaan Karels werkte vanaf 2009 als onderwijsadviseur bij KOC Diensten. De tien jaren daarvoor was hij leerkracht in op een basisschool. Ervaring als o.a. leerkracht, begeleider en (pleeg)ouder, dragen eraan bij dat er veel begrip is voor complexe situaties. De begeleiding en advisering wordt gekenmerkt door realistische nuchterheid. Tegelijkertijd is er de stevige basis van de universitaire opleiding Onderwijskunde (2012). Als redacteur voor wij-leren.nl is Korstiaan volledig op de hoogte van de meest actuele onderwijskundige ontwikkelingen. Theoretische diepgang wordt voortdurend gespiegeld aan de praktijk. Dit levert bruikbare adviezen op in de begeleiding van scholen en leerkrachten. Beleidsadvisering aan schoolbesturen wordt getoetst aan de werkelijkheid in een bestuursfunctie als DB-lid van een schoolbestuur voor funderend onderwijs.